Su: Bir Varoluş Durumu

Su zorlukla kaybolur. Yukarı ve aşağı tabakalarla birleşik, katmanlarla yapılaşmış coğrafi bir sistemin parçasıdır. Avantajı ise hareket edebilme ve kendine bir yer edinme kabiliyetidir. Suyun kapsadığı alan bir mekan oluşturur. Suyun gücü zengin hareket yeteneğinde ve hayatı kendi içinde ve üzerinde hareket ettirebilmesinde gizlidir.

De Vries’in projesi, coğrafi katmanlar ve kıyılara yakın yaşayanların ilişkisini konu alıyor, siyasi, uzamsal algıların ve coğrafi katmanların bağlantılarını yeniden sunuyor. Bu sunuşta, Arap Bedeviler tarafından bataklık üzerine kurulmuş, denize yakın Kabbara ovası üzerinde, tüm yerleşimcileri Arap’lardan oluşan büyük bir kıyı köyü (nüfus sayısına göre neredeyse bir kasaba denebilir) Jisr al-Zarqa yer alıyor. Aynı enlemde yer değiştiren köyün kaderi suyun varlığı ve çok özel bir politik gerçeklik arasında gidip gelirken, mekansal algıların nasıl değiştiğine şahit oluyoruz.

 

Relli De Vries

Relli De Vries: Sanatçı ve peyzaj mimarı. Tel Aviv’de yaşıyor, yapıtları İsrail’deki müze ve galerilerde sergileniyor. Uzun yıllar İsrail’deki bitki toplulukları ve coğrafyasının, politik ve kültürel güçlerin bir ifadesi olarak araştırılması ve yazılması üzerine çalıştı. De Vries İsrail’in sürekli değişen halleri ve sonrasındaki sosyal ve politik problemlere çare aramanın bir modeli olarak ‘bitki toplululuklarının davranışları’nı inceliyor. Çalışmaları arasında, Arap-İsrail çatışmasındaki kendine maletmelerin ve dışlamaların bir yansıması olarak, önceleri yabani ve istenmeyen bir diken olup sonraları korunmaya alınmış olan ‘Kenger’ (Gundelia Tournefortii) bitkisinin incelenmesi de vardır. Üzerinde çalıştığı bir diğer proje de zayıf düşürülmüş toplumları etkileyen faktörler açısından Akdeniz kıyısındaki Jisr Al-Zarka isimli köyün mekansal bir incelemesidir. De Vries şu sıralar bu incelemeyi Jisr Al-Zarka ile aynı enlemde bulunan daha yaygın bir Akdeniz-Asya coğrafyasında genişletiyor.