Yarımada


‘Avrupa Yarımadası’, farklı uzantıları, girintileri, körfezleri ve oylumları ile sürekli bir dönüşüm içindeki özgün kentsel yapıları, çevreleri ve politik örgütlenmeleri barındırır. Günümüzde Avrupa’nın kıyıları sadece doğal güçler tarafından sınırlanıp biçimlenmemiştir. Bu kıyılar aynı zamanda jeopolitik dönüşümlerin ve küreselleşmenin uyguladığı baskıların karşısında yeniden müzakere edilen ve yeni biçimler oluşturan biyolojik, jeolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve kentsel yapılanmaların karışması ve birikimi sonucu oluşan nihai sistemin bir izidir. Palmesino’nun sunumu, süregelen bir proje olarak ‘Avrupa fikriyatı’nı, yaygın kentleşme olgusunun ve ülke-ulus sınırlarının ötesinde tanımlamak üzere girişimde bulunuyor.

 

John Palmesino

John Palmesino: Mimar ve kent araştırmacısı. Yeni mimarlık pratikleri ve şehirciliği birleştirerek kentsel bölgelerin adaletli dönüşümü üzerine bilinç ve eylem geliştirmek üzere Ann-Sofi Rönnskog ile birlikte Territorial Agency isimli bağımsız örgütü kurmuştur. Londra’daki AA Architectural Association School of Architecture’da mezuniyet projelerini yürütmekte, Tarih ve Eleştirel Düşünce yüksek lisansında da dersler vermektedir. Palmesino aynı zamanda Maastricht’teki Jan Van Eyck Akademisi’inde araştırma projeleri danışmanı olarak çalışmaktadır. Milano’da kentsel dönüşümleri araştıran “Multiplicity” isimli uluslararası girişimin kurucularından olup aynı tema üzerine araştırmalar yapmak üzere başlatılan disiplinlerarası “Neutrality” projesini yürütmüştür. John Palmesino halen Goldsmiths College, Research Architecture Centre’da doktora tezi üzerine araştırma yapmaktadır.