Spekülatif Denizler

Eğer küreselleşme ontolojik olarak bir güce ve biçime sahipse, bunun göstergesi denizlerdir. Fakat denizin günlük yaşamdan yalıtılmış ve üstelik belirli tarihsel dönemeçlere, kültürlere ve kentlere hapsedilmiş olması, bugünkü küreselleşmenin spekülatif kültüne dair çok ilginç soruları gündeme taşıyor. Spekülasyonun hesapçı mantığını tartışmaya açan sunum, bir metafor ve çelişkili döngülerin temeli olarak deniz aracılığı ile ‘spekülasyon’ üzerine spekülasyonlar başlatmayı amaçlıyor.

 

Vyjayanthi Rao

Vyayanthi Rao: New York, New School for Social Research’de Antropoloji yardımcı doçentidir. Küreselleşme sonrası kentler üzerine, özellikle de kentsel planlama, tasarım, sanat ve şiddetin kesişim alanları ve bugünün küresel kentinin biçimlenmesinde spekülasyonun rolü üzerine çalışmaktadır. Bahsi geçen konularda birçok makale üretmiş olan Rao, hali hazırda “The Speculative City” başlıklı kitabı üzerinde yoğunlaşmaktadır.