İrtibat Havzaları

Kuzey Afrika’daki sürekli göçler söz konusu olduğunda, Akdeniz’den bahsetmek için mutlaka onun “ikiz-deniz”i olan Sahra havzasına da bakmak gerekir. Aynı şekilde Ortadoğu’daki dağınık yurtsuz adacıklardan oluşan Filistin mülteci kamplarının birbirlerine olan bağlılığını izlemeden de Filistinlilerin yalıtılmışlığını anlamak mümkün değildir. Sanatçılar video projelerinin sunumunda bu temalardan yola çıkarak ‘deniz’ kavramına mekansal bir açılım getiriyorlar.

 

Ursula Biemann

Ursula Biemann: Sanatçı, teorisyen ve küratör. Zürih’te yaşıyor ve çalışıyor. “Performing the Border” (1999) serisinden, “X-Mission”a (2008) kadar olan video-anlatılarında temel izlekleri mobilite ve yersiz-yurtsuzluk oluşturuyor. Biemann’ın video-anlatıları uluslararası sanat festivalleri, bienaller ve müzelerde gösterildi. Ulus-ötesi mekanlar, cinsiyet, coğrafi konumlar ve göçlerin politikaları, Magrib’deki göçler ve video-anlatıcılık üzerine kitaplar yayınladı. Son yayını “Mission Reports – artistic practice in the field, Video Works 1998-2008” başlıklı monografi, 2008 yılında Cornerhouse yayınevi tarafından basıldı. Kahire ve Cenevre’de sergilenen “The Maghreb Connection” başlıklı kolektif araştırma ve sergi projesinin küratörlüğünü üslendi. Bir internet neşriyatı olan www.artterritories.net’in kurucularından birisidir. Zürih Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdürüyor. Biemann’ın ayrıca İsveç’teki Umea Üniversitesi’nden verilmiş onursal doktora ünvanı bulunuyor.